8 jul -

Hvorfor vi trenger flere forskere

Livsfarlige problemer som resisterende sykdommer, global oppvarming og rent vann er kun noen få nevnte som trenger mer hjelp for å bli forsket på. Det har ikke blitt ropt ut noen ekstrem mangel på forskere ennå, men med en høyteknologisk […]

Read More
10 jun -

Klimaet er i endring

Selvfølgelig er det lett å tenke at klimaendringer ikke er så viktige. De er foreløpig ganske små, og det vil ta en stund før vi merker noen store katastrofer på grunn av dem. Dessuten gjør det ikke en så stor […]

Read More
29 apr -

Global oppvarming

Vi har alle hørt at global oppvarming truer planeten vi bor på, men få av oss vet at global oppvarming kan føre til «is-apokalypse» i Nord-Europa. Når vi mennesker forbrenner for eksempel fossil energi, frigjør vi CO2 som har ligget […]

Read More
10 mar -

Endringer med kunnskap

  For å komme de store utfordringene man står ovenfor, må man tenke nytt og skaffe ny kunnskap. Bærekraft er en av mange satsingsområder, og setter de kloke hodene sammen for å finne de beste veiene for framtiden. En rekke […]

Read More
22 des -

Forskning for økt kunnskap

  Forskning er en systematisk måte å drive frem kunnskap på gjennom kreativ virksomhet rundt forskjellige felt. Det forskes på mange ting, men formålet er ofte å bedre forholdene for mennesker gjennom et bedre samfunn og tilgang til kultur. Forskning […]

Read More
17 okt -

Vitenskap som er illustrert

  Tidsskrifter for vitenskapelige artikler er ofte spennende. For her finner man alltid nyheter innen teknologi, astronomi og vitenskap. Når det er mange illustrasjoner med, kan mange lettere klare å følge med. For det er ikke alt man forstår med […]

Read More
28 aug -

Forskning og vitenskap

  Man kan studere slike tema som et del-emne i et større studium. Der vil man kunne lære om menneskers atferd, kalt behaviorisme, i samhandling med andre og anvendelse av vitenskap og forskning i samfunnsvitenskapen. Samfunnet er ingen vitenskap i […]

Read More
1 2