28 aug -

Forskning og vitenskap

  Man kan studere slike tema som et del-emne i et større studium. Der vil man kunne lære om menneskers atferd, kalt behaviorisme, i samhandling med andre og anvendelse av vitenskap og forskning i samfunnsvitenskapen. Samfunnet er ingen vitenskap i […]

Read More
19 jun -

Vitenskapens og samfunnets dilemma

  I søken etter nye erkjennelser og bevis kan vitenskapsmenn tendere til å bli subjektive og lete etter fakta basert på deres antakelser. Derfor bør naturvitere jobbe tettere sammen. Universitetene har sin måte å dele opp fagene og vitenskapene på, […]

Read More
1 2