Vitenskapens og samfunnets dilemma

Vitenskapens og samfunnets dilemma

Vitenskapens og samfunnets dilemma

 

I søken etter nye erkjennelser og bevis kan vitenskapsmenn tendere til å bli subjektive og lete etter fakta basert på deres antakelser. Derfor bør naturvitere jobbe tettere sammen. Universitetene har sin måte å dele opp fagene og vitenskapene på, mens samfunnet løser ting på en helt annen måte.

Samarbeid på tvers av fagfeltene

Tverrfaglig arbeid har derfor vært etterspurt i lang tid, fordi man “trenger en ny type forskere slik at man kan forklare de vanskelige samfunns-fenomenene, men også slik at man kan styre samfunnet i riktig retning. Om humanister og vitenskap kan møtes innenfor en arena, kan kompleksiteten som vitenskapen kan tolke, omskrives til en måte som vanlige folk forstår. De kvalitative fagene må studere de kvantitative, og motsatt.

Arena for samarbeid

Universitetene er arena for denne typen samarbeid og felles forståelse. For med vitenskapens teknologiske utgangspunkt og samfunnets struktur og kultur på den andre siden, vil deltakerne prøve å forstå hvordan samspillet mellom de to fungerer. Det er viktig at ikke normer og regler smitter av på forskningen, men at den er helt fri for påvirkning.

Rebecka

Forskning og vitenskap

No description. Please update your profile.

childcare