Forskning og vitenskap

Forskning og vitenskap

Forskning og vitenskap

 

Man kan studere slike tema som et del-emne i et større studium. Der vil man kunne lære om menneskers atferd, kalt behaviorisme, i samhandling med andre og anvendelse av vitenskap og forskning i samfunnsvitenskapen. Samfunnet er ingen vitenskap i seg selv, men deler av mange ulike innfallsvinkler og forståelser. Mennesker er komplekse og i et samfunn blir atferden arena for mange ulike problemstillinger og forskjeller. Mens vitenskapen forsøker å måle mengder, vil samfunnsforskningen forstå interaksjonene mellom grupper og mennesker.

Studier for å lære å forstå det man ikke forstår

For når man ikke kan være bombastisk på et nivå, er det vanskelig for vitenskapen å si noe sikkert om et samfunn, dersom man ikke lukker systemet for videre påvirkning. Man kan derimot si noe om tendenser. Tendenser er viktige fordi de kan være med på å forstå hvilke virkemidler som virker på ulike problemer. Målet for politikere og ledere er at samfunnet blant annet skal kunne tilby en rekke offentlige tjenester gjennom kommunesektoren, og dersom det er truet må de forstå og prøve å påvirke slik at de fortsatt kan tilby de samme tjenestene. Menneskelig atferd er en grunnleggende følge av at problemer oppstår.

Rebecka

Forskning og vitenskap

No description. Please update your profile.

childcare