Endringer med kunnskap

Endringer med kunnskap

Endringer med kunnskap

 

For å komme de store utfordringene man står ovenfor, må man tenke nytt og skaffe ny kunnskap. Bærekraft er en av mange satsingsområder, og setter de kloke hodene sammen for å finne de beste veiene for framtiden. En rekke forskjellige fagfelt må komme sammen for å finne måter til at samfunnet skal reagere og skape en verden som er levelige for generasjoner til komme. Da må atferd og utvikling påvirkes til å stoppe utvikling som ikke er bærekraftig. Mye må gjøres med skjev-fordelingene i samfunnet, men samtid må man først og fremst ta for seg de miljømessige utfordringene.

Utfordringer i kø

Det er mange faktorer som må på plass, men problemene kan deles inn i hvor de oppstår. Det er blant forbrukerne og produsentene. Påvirkningen på miljøet er enormt, men det er på tide at produsentene også gjennomgår en tilstands-sjekk. For fokus på økologisk industriell framtid, er noe forskere og vitenskap står sammen om, hvor man kan se på material-flyt og livsløpsanalyser, måter å produsere og forbruke på. Med slike analyser kan man forsøke å redusere den industrielle påvirkningen på natur og miljø. Det er store mekanismer i naturen som kan stoppe opp og gjøre det ulevelig for mennesker så lenge intensiteten er den samme.

Samarbeid og positiv tankegang

Mennesker har opp gjennom tidene klart å snu de verste situasjoner til noe bra, og under mange kriger er det at de største oppdagelsene har funnet sted, og de mest utrolige oppfinnelsene har blitt laget. Det at man allerede har forum for samarbeid, og kan sette de kloke hodene sammen for å komme til løsninger, er et godt tegn. Mennesker har evnene til å tenke positivt og klare seg gjennom vanskelige tider. Forskningen som blir lagt til grunn nå, kan være med på påvirke utviklingen senere.

Framtiden vil vise hva som skjer

Framtiden vil komme uansett hva som gjøres, og det er ikke satt til side at det er noe som må gjøres dersom kloden skal være levelig for alle menneskene. For det første må man finne måter å fordele godene på slik at det blir et rettferdig system. Systemene i dag er i ferd med å kollapse, og det er flere og flere som nekter å godta denne uretten de blir utsatt for. Det betyr først og fremst at de vestlige landene må åpne opp mer for handel mellom landene og at alle regjeringer har en felles og grunnleggende forståelse. Om man vil regjere på ulike måter, må bli opp til hver og en, men menneskerettighetene bør ligge til grunn på en eller annen måte.

Der etter og samtid må man jobbe med de miljømessige utfordringene som kommer fortere enn man aner. Allerede ser man tendenser og det er disse tendensene forskerne skal identifisere og gjøre noe med.

Rebecka

Forskning og vitenskap

No description. Please update your profile.

childcare