Global oppvarming

Global oppvarming

Global oppvarming

Vi har alle hørt at global oppvarming truer planeten vi bor på, men få av oss vet at global oppvarming kan føre til «is-apokalypse» i Nord-Europa. Når vi mennesker forbrenner for eksempel fossil energi, frigjør vi CO2 som har ligget lagret i bakken. De overflødige CO2-gassene samler seg i atmosfæren, og gjør at mindre sollys slippes ut i universet igjen. Global oppvarming vil føre til økte temperaturer, men her i Nord-Europa kan vi bli rammet av ekstreme kuldeperioder. Årsaken er at de nordatlantiske havstrømmene som frakter varmt vann kan kollapse, og da vil temperaturen i Nord-Europa falle med hele 7 grader. Klimaforsker James Hansen mener at det ikke vil bli noen ny istid, men at vi må være forberedt på et ekstremt varierende vær.

En ekstrem framtid

All kunnskapen vi har om global oppvarming kan gi oss et dystert blikk mot framtiden. Forskere melder om mer tørke, flom, nedbør samt ekstreme værfenomener somSjøisen i Canada smelter grunnet økte utslipp for eksempel orkaner, vil bli mer vanlig. Havstrømmene som frakter varmt vann står i fare for å kollapse, noe som vil føre til et mye kaldere Nord-Europa. Her i Norge vil det bli mer ekstreme nedbørsmengder, men Forhåpentligvis kan vi fortsatt kose oss i hagemøbler i fremtiden, for noen solskinnsdager vil det bli. 2016 ble kåret til det varmeste året på kloden siden forskerne startet med temperaturmålinger i 1880. Mye tyder på at varmerekordene som har blitt satt vil fortsette, og kanskje også slått i fremtiden. Den eneste muligheten vi har til å begrene utslippene av klimagasser er å redusere bruken av fossile energikilder betraktelig.

En internasjonal klimaavtale

Vi må alle bidra hvis vi skal ha en klode vi alle kan bo trygt på i framtiden. I 2016 signerte alle land i verden en internasjonal klimaavtale i Paris. Målet med avtalen var at den globale gjennomsnitts temperaturen ikke skal øke med 2 varmegrader, og helst ikke med 1,5 varmegrad. Skal vi nå dette målet må over 2/3 av de fossile energikildene ligge igjen i bakken. Det er viktig at vi legger press på politikerne våre, slik at de gjennomfører og forholder seg til klimaavtalen. Samtidig må vi også jobbe med å redusere våre klimagassutslipp i hverdagen. Vi har ført kloden vår inn på et spor som gir oss ekstreme forhold i framtiden, men heldigvis er det fortsatt håp.

Rebecka

Forskning og vitenskap

No description. Please update your profile.

childcare