Forskjellige fagfelt i natur- og samfunnsvitenskap

Forskjellige fagfelt i natur- og samfunnsvitenskap

Forskjellige fagfelt i natur- og samfunnsvitenskap

 

Vitenskapen er vakker både i tall, farger og illustrasjoner. Naturvitenskapene består av forskjellige felt som for eksempel:

 • Astronomi
 • Biologi
 • Fysikk
 • Geologi
 • kjemi

Disse skal forklare naturlovene som sier noe om de lovmessighet og hendelser. Naturen består av både levende og ikke-levende deler, noe vi mennesker er en del av. Ofte skapes det overlappinger mellom fagfeltene og fag som astrofysikk, geofysikk og bio-geografi oppstår. Læren om mennesket i sær innenfor medisin og psykologi, regnes som del av samfunnsvitenskapene.

Samfunnsvitenskapene er ikke bastante

Av de samfunnsvitenskapelige temaene finnes de mange som omhandler mennesket:

 • Sosialantropologi
 • Statsvitenskap
 • Sosiologi
 • Sosialpsykologi
 • Samfunnsøkonomi
 • Samfunnsgeografi
 • Informasjonsvitenskap
 • Medievitenskap

Alle disse er avhengig av en menneskelig handling, og omhandler hvordan mennesket fungerer i grupper, alene og hvordan det interagerer med andre. Det handler om basale drifter som atferd, makt, empati, etikk og moral. Et samfunn består av mennesker, og mennesket kan ikke stå alene. Selv om det vil det eller ikke.

Vakker vitenskap

Menneskets handlinger er både vakre og stygge, alt etter som hva som er årsak og hva som blir utfallet. Naturen er annerledes og har ikke eksistensielle tanker rundt sitt virke. I hvert fall ikke på en slik måte som mennesket oppfatter det.

Men vitenskapen i sin rene form er vakker, for den forklarer fenomen og hendelser man kan observere og registrere. At blomstene spirer, at snøen smelter,

at gresset blir grønt, at bladene faller av trærne og at snøen legger seg som ett hvitt teppe igjen. Alt dette kan vitenskapen forklare, og til å hjelpe seg har den matematikken, et språk av tall og formler som beskriver det som skjer. Disse tredimensjonale aspektene er noe menneskene forstår og lever etter, men det er når den fjerde dimensjonen blir lagt til, at problemene oppstår. Hvordan skal man forklare eller forstå universet, eller at det er uendelig mange tall mellom en og to.

En måte å ta det inn er å se de fantastiske bildene og illustrasjonene man kan se i blader og magasiner, dokumentarer og ellers helt selv i naturen. Når man tar et bilde, bevarer man noe hellig. Et bilde i tid og rom som alltid vil være der, men som aldri kan komme tilbake. Stedet ligger langt borte, inn i et minne en tanke som sakte men sikkert forsvinner bak lukkede øyne.

Rebecka

Forskning og vitenskap

No description. Please update your profile.

childcare