Forskning for økt kunnskap

Forskning for økt kunnskap

Forskning for økt kunnskap

 

Forskning er en systematisk måte å drive frem kunnskap på gjennom kreativ virksomhet rundt forskjellige felt. Det forskes på mange ting, men formålet er ofte å bedre forholdene for mennesker gjennom et bedre samfunn og tilgang til kultur. Forskning fremmer også nye måter å tenke rundt disse tingene på.

Det er viktig at forskningen er objektiv og ikke er drevet av insentiver og berømmelse. Det kan skape mye feil dersom forskere framsetter resultat som ikke medfører riktighet. Det er ganske mange eksempler på at forskere har kommet til resultater som var framsatt for å oppnå en bestemt effekt.

God forskning er alltid bra

Når forskning er på sitt beste, kan det føre til store framskritt i alt fra medisin til demografiske områder.

Man kan forske på egenhånd, det er bare å ta med notisboka ut i samfunnet eller naturen og starte å registrere hendelser. Men de profesjonelle forskerne er gjerne ansatt gjennom et utdannings-institutt hvor de tar en doktorgrad ved siden av. Det er mening at resultatene og forskningen skal kunne brukes i videre undervisning og teori for en stadig og kontinuerlig framdrift. Forskning bygges på kvalitative og kvantitative metoder, avhengig av hva man skal forske på. De er ofte mengder man måler i kvantitative studier, mens man på kvalitative undersøkelser, gjerne vil finne ut om følelser og meninger. Disse er vanskeligere å måle.

Det finnes mange institutter som samarbeider med forskere, og det skaper et miljø for nytenkning og framdrift. Derfor finnes det utallige priser for dem som forsker og som gjør store framskritt på sine felt. Et eksempel på dette var Moser-paret som forsket på mus og deres GPS system i hjernen, en form for retningssans.

 

Rebecka

Forskning og vitenskap

No description. Please update your profile.

childcare