Hunder betydde mye også for steinaldermenneskene!

Hunder betydde mye også for steinaldermenneskene!

Hunder betydde mye også for steinaldermenneskene!

Hunden var mennesket første husdyr, og nyere oppdagelser viser at hundene var langt mer enn bare nyttedyr. Opprinnelig ble hundene temmet for å hjelpe menneskene under jakten. Hunder og mennesker samarbeidet når de jaktet. På den måten ble det lettere for både mennesker og hunder å skaffe seg mat. Hunder ble også brukt til vakthold, og kunne advare menneskene hvis farlige dyr eller andre mennesker nærmet seg bosetningene. Andre ting hundene kunne hjelpe til med var transport og oppvarming. Hunder og mennesker delte seng, slik at alle holdt seg varmere. Hundene ble nærmest brukt som en slags levende varmeflasker. Men funn av hundelevninger tyder på at hundene var mer enn nyttedyr, de var faktisk kjæledyr og ble satt pris på ikke bare som jaktkamerater men som venner. Et funn som viser dette er levningene etter en sju måneder gammel valp. Valpen ble funnet i en grav sammen med en kvinne og en mann. Graven ligger utenfor Bonn, og er mer enn 14 000 år gammel.

Hunden ble menneskets beste venn

Det spesielle med disse hundelevningene er at den døde valpens tenner viser tegn på alvorlig sykdom. Valpen hadde vært syk hele tre ganger, med det vi i dag kjenner som valpesyke. Valpesyke er svært alvorlig, og dødeligheten er høy. Derfor mener forskerne at valpen bare kunne ha overlevd dersom den fikk intens pleie og omsorg fra mennesker. Ettersom det er snakk om en ung valp, var den ikke en nyttig jaktkamerat, men den ble likevel sett på som verdifull nok til å få pleie ved sykdom. Dette viser rene emosjonelle bånd, der menneskene hjalp den lille valpen bare fordi de var glad i den. Dermed ser der ut som steinalderhundene ikke bare var nyttedyr men også kjæledyr. Også i Norden er det funnet hundegraver fra steinalderen, og hundene gikk gjennom de samme begravelsesritualene som mennesker. Flere av hundene fikk med seg gravgaver, noe som tyder på at de ble sett på som svært verdifulle. De fleste hundeeiere vil antakelig ikke bli overrasket over dette, for enhver hundeeier vet hvor tett båndet mellom menneske og hund kan være, og hvor glad man blir i en hund.

Steinaldermat er moderne

Hunder er like populære i dag som i steinalderen, selv om de fleste hunder i dag er kjæledyr. Men fortsatt blir hunder brukt som nyttedyr, for eksempel som gjeterhunder, vakthunder og sledehunder. Hundehold kan også ses på som en av menneskenes lengste vedvarende tradisjoner, for det er ikke mange andre tradisjoner som har overlevd fra steinalderen og fram til i dag. En av de få andre tingene fra steinalderen som er populært, er såkalt steinalderdiett. Dette innebærer å spise mat som steinaldermenneskene spiste. I hovedsak betyr det å kutte ut kornprodukter, melkeprodukter, belgfrukter, sukker og bearbeidet mat. De fleste som følger denne dietten holder seg til økologisk mat. Steinalderdietten er ikke en slankekur, men en livsstilsendring. Vil du gå raskt ned i vekt, er andre dietter et bedre alternativ, eller du kan få sunnere vekt med fettsuging hvis du vil ha rask og enkel hjelp. Vil du ha et sunnere liv, er det også lurt å skaffe seg en hund, for hunden trenger mosjon, og da får også eieren mosjon.

Rebecka

Forskning og vitenskap

No description. Please update your profile.

childcare