29 apr -

Global oppvarming

Vi har alle hørt at global oppvarming truer planeten vi bor på, men få av oss vet at global oppvarming kan føre til «is-apokalypse» i Nord-Europa. Når vi mennesker forbrenner for eksempel fossil energi, frigjør vi CO2 som har ligget […]

Read More
10 mar -

Endringer med kunnskap

  For å komme de store utfordringene man står ovenfor, må man tenke nytt og skaffe ny kunnskap. Bærekraft er en av mange satsingsområder, og setter de kloke hodene sammen for å finne de beste veiene for framtiden. En rekke […]

Read More
22 des -

Forskning for økt kunnskap

  Forskning er en systematisk måte å drive frem kunnskap på gjennom kreativ virksomhet rundt forskjellige felt. Det forskes på mange ting, men formålet er ofte å bedre forholdene for mennesker gjennom et bedre samfunn og tilgang til kultur. Forskning […]

Read More
17 okt -

Vitenskap som er illustrert

  Tidsskrifter for vitenskapelige artikler er ofte spennende. For her finner man alltid nyheter innen teknologi, astronomi og vitenskap. Når det er mange illustrasjoner med, kan mange lettere klare å følge med. For det er ikke alt man forstår med […]

Read More
28 aug -

Forskning og vitenskap

  Man kan studere slike tema som et del-emne i et større studium. Der vil man kunne lære om menneskers atferd, kalt behaviorisme, i samhandling med andre og anvendelse av vitenskap og forskning i samfunnsvitenskapen. Samfunnet er ingen vitenskap i […]

Read More
19 jun -

Vitenskapens og samfunnets dilemma

  I søken etter nye erkjennelser og bevis kan vitenskapsmenn tendere til å bli subjektive og lete etter fakta basert på deres antakelser. Derfor bør naturvitere jobbe tettere sammen. Universitetene har sin måte å dele opp fagene og vitenskapene på, […]

Read More
1 2
childcare